Hoved:
Hovedet ræveagtigt i form og udseende. Skallen bred og flad mellem ørerne, hvor den er let hvælvet. Moderat stop. Næsen er sort og let fremstående og på ingen måde stump. Kraftige tænder med saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de underste og er placeret vinkelret på kæberne. Underkæben renskåret og kraftig uden at være fremstående.

Øjne:
Middelstore og klare med et venligt og vågent, men vagtsomt udtryk. De er ret bredt placeret og har tydeligt markerede øjenkroge. De foretrækkes mørke, eller svarende til pelsens farve, med mørke øjenkanter. Kun for blue merle accepteres det ene eller begge øjne lyseblå, blå eller blåplettede.

Ører:
Opretstående, ret store i forhold til hundens størrelse. Let afrundede i spidsen, moderat brede ved basis og ansat med omkring 8 cm (3½ ins) afstand. De bæres således, at spidsen ligger lidt uden for en linie fra næsen gennem øjets centrum, og de er ansat godt bagud, så de kan lægges fladt ned langs halsen.Hals:

Muskuløs, veludviklet, passende til hundens bygning og godt indpasset i de skråtliggende skuldre.


Krop:
Kroppen er temmelig lang og stærk, overlinien er lige, med en klart markeret talje, brystet er moderat bredt med fremtrædende brystben. Dyb brystkasse, samt godt hvælvede ribben. Krydset er ret langt og skråtliggende.


Hale:
Som en rævehale, ansat i rygliniens forlængelse og moderat lang (skal nå næsten eller helt til jorden). I stand bæres den lavt, men må løftes noget under bevægelse, dog ikke krøllet op over ryggen.


Lemmer:

Stærke benstammer. Benene er korte, men kroppen holdt godt fri af jorden. Skuldrene velplacerede og danner en vinkel på ca. 90º med overarmen. Skuldrene er muskuløse. Albuerne er godt sluttede til kroppen. Underarmen er let buet for at følge brystets runding. Forpoterne er runde, godt sluttede, temmelig store og med kraftige trædepuder. Let udaddrejede.Bagpart:

Kraftig, velvinklet og lige med muskuløse over- og underlår. Kraftig benstamme helt ned til poterne. Benene er korte. I stand er haserne stillet lodret, set såvel bagfra som fra siden. Bagpoter er runde, godt sluttede, temmelig store og med kraftige trædepuder.


Bevægelse:

Fri og aktiv med god albuetilslutning, hverken løs eller bunden. Forbenene føres godt fremefter uden at løftes for meget, i harmoni med fraskubbet fra bagbensaktionen.

​​

Pels:

Kort eller middellang og af hård struktur. Vejrbestandig, med god underuld. Lige pels foretrækkes.Farve:

Blue merle, brindel, rød, zobel, tricolour med brindel aftegninger og tricolour med røde aftegninger.


Alle de ovennævnte farver med eller uden de typiske hvide aftegninger i hovedet, på halsen, brystet, underkroppen, ben og poter og hvid halespids.


Hvidt bør ikke dominere på kroppen eller hovedet, hvor det aldrig bør omkranse øjnene. Næsen og øjenrandene skal være sorte. Leverfarvet og fortyndede farver er højst uønskede.


Størrelse:

Ideel skulderhøjde 30 cm. Vægten skal svare til størrelsen med harmoni i helheden som det væsentlige.


Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter skal betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på funktionel sundhed og velbefindende og på hundens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.


Diskvalificerende fejl:
Aggressive eller overdrevent sky hunde. Hunde som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.


Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.


Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.Kennel VistruphusHolmevej 1, 4390 vipperød | +45 26 20 08 20