Hvalpe / DKK Købsaftale

DKK Købsaftale

Jeg gør brug af Dansk Kennel Klubs købsaftale, når jeg sælger mine hvalpe. Dette for at sikre både mig som opdrætter, men også dig som hvalpekøber bedst muligt.

Jeg har som opdrætter oplysningspligt. Det vil sige, hvis en hvalp har en kendt fejl, skal jeg oplyse det ved køb af hvalpen. Det er derfor bedst for begge parter, at det står beskrevet i købsaftalen.

Som køber bør du bede om at få aftalen fremsendt på forhånd, så kan du læse den igennem i fred og ro og overveje, om der er punkter, du ikke forstår eller ønsker at få uddybet. Du finder aftalen, HER

Købsaftalen er obligatorisk ved handel med DKK stambogsførte hunde, og indebærer at købelovens forbrugerkøbsregler gælder, medmindre der er tale om handelskøb eller civilkøb.

Undgå faldgrupper
Vær ordentligt klædt på inden køb af hund og undgå impulskøb. Køb aldrig hvalp af medlidenhed, heri støtter du blot sælger i at fortsætte sit dårlige arbejde. Sørg for at undersøge hvorvidt opdrætteren er medlem af en bestemt organisation, eksempelvis Dansk Kennel Klub.

Depositum
Køber og opdrætter skal være opmærksomme på, ved modtagelse af depositum er handlen afsluttet og kan af begge parter kræves respekteret.

Fortrydelsesret
Der er ikke almindelig fortrydelsesret i Danmark, så er der aftalt en fortrydelsesret, må dette fremgå af aftalen.

Reklamation
Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber give sælger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køber har opdaget manglen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden 2 måneder efter, at køber opdagede manglen, er altid rettidig.

Mangler
Opdrætter hæfter for mangler, der er arveligt betingede eller medfødte eller betinget af forhold hos opdrætter. Mangler, der skyldes købers egne forhold herunder vanrøgt, utilstrækkelig eller forkert pasning, jf. også en eventuel af sælger udleveret brugervejledning, kan sælger ikke gøres ansvarlig for.

Købeloven
Købelovens ret til at reklamere(klage) over en såkaldt mangel gælder kun for forhold, som var til stede på leveringstidspunktet eller som viser sig efter leveringen, men hvor årsagen (f.eks. en arvelig sygdom) var til stede på leveringstidspunktet. Hvis sælgeren ved handlen har gjort opmærksom på en mangel, men du alligevel har valgt at købe hunden, kan du ikke senere klage over denne mangel.
Købeloven giver ikke ret til at klage over alle fejl. Et øre, der ikke rejser sig, haleknæk, mindre tandfejl, forkert pelsstruktur og tilsvarende, mindre fejl, som ikke har betydning for hundens velbefindende og funktion, betragtes efter købeloven ikke som mangler, hvis hunden er købt som familiehund. Du kan læse mere om købeloven, HER
 
Kennel Vistruphus v/Henriette Vistrup | Holmevej 1, DK-4390 Vipperød  | Tlf.: +45 2620 0820 | vistruphus@gmail.com