Om os / Kennelmærke

Hvad dækker et kennelnavn?

Et kennelnavn også kaldet kennelmærke, søges af en aktiv opdrætter som har ønsket at lade sig registrere i DKK og den internationale organisation FCI. Kennelmærket anføres i Danmark foran hundens navn på stambogen. Fra den 1. juli 2010 er det en forudsætning for erhvervelse af et kennelmærke, at man har gennemført DKKs opdrætteruddannelse.

Et kennelmærke er altså ikke ensbetydende med, at opdrætteren har mange forskellige racer og mange kuld om året. Godkendelse af kennelmærket sikrer, at ingen anden fører samme eller lignende mærke i Danmark eller udlandet (lande medlem af FCI), det indebærer ikke i sig selv nogen kontrol af den måde, opdrætteren driver sin "virksomhed" på. 

Ved sin underskrift på kennelmærkeansøgningen giver opdrætteren DKK ret til inspektion. Når kennelmærket er godkendt, foretages der et kennelbesøg, og hvis dette besøg er anmærkningsfrit, må opdrætteren anvende logoet, har gennemgået DKKs opdrætteruddannelse.
  
Et kennelmærke er altså ikke i sig selv nogen kvalitetsgaranti og fortæller med andre ord intet om et hundeholds rammer. Hertil skal du som kommende hundeejer selv gøre dit benarbejde.
 
Kennel Vistruphus v/Henriette Vistrup | Holmevej 1, DK-4390 Vipperød  | Tlf.: +45 2620 0820 | vistruphus@gmail.com