Racen / Avlsrestriktioner

Welsh Corgi Cardigan

Racenummer DKK : 0380 Tidligste alder ved fotografering
Gruppe : 01 HD (hofteledsdysplasi) : 12 måneder
Racens hjemland : England AD (albuedysplasi) : 12 måneder
Specialklub : Welsh Corgi Klubben OCD (skulderdysplasi) : 12 måneder
 
Dansk Kennel Klub opererer med to typer stambøger kaldet Basis og Basis Plus.

Basis stambøger gives til afkom hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme.

Basis Plus stambøger gives til afkom efter forældre der, udover avlsrestriktionerne, også opfylder racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør og mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver. 
 
Gældende fra 3. april 2012
DKK's avlsrestriktioner
 
PRA-krav: Afkom kan kun stambogsføres såfremt begge forældre før parring er DNA-testet og fundet genetisk fri for rcd3/PRA gennem DNA-test på Optigen i USA, Michigan Universitetet i USA eller Laboklin i Tyskland. Hvis begge forældredyr er kendt fri for rcd3/PRA bortfalder testkravet fpå afkommet, som herefter registreres "Fri grundet forældrenes DNA-test".
 
Farve: To Welsh Corgi Cardigan med farven blue merle må ikke parres sammen.
 
Hanhunden: Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler.
 
Lempelse fra DKK: Præmieringskrav og avlsgodkendelsesarrangementer er bortfaldet som avlsrestriktion hos Dansk Kennel Klub april 2012.
 
Øjen-krav (øjenlysning af cardigan) er bortfaldet som avlsrestriktion hos Dansk Kennel Klub i april 2012.
 
Generel HD information: Der er ikke krav om HD-fotografering i denne race.
 
 
Gældende fra 3. april 2012
DKK's avlsanbefalinger
 
Welsh Corgi Klubben forlanger at opdrættere lever op til de optagelseskrav der er for klubbens hvalpeliste. Herunder øjenlysning, præmering samt klubbens etiske anbefalinger.
 
Øjenlysning, WCK: Det er et krav fra Welsh Corgi Klubben at begge forældredyr er øjenlyst for katarakt inden parring. Øjenundersøgelsen skal være foretaget af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyrene må ikke være registreret med samme øjensygdom hos DKK.
 
Præmieringskrav, WCK: 
For at komme på Welsh Corgi Klubben's hvalpeliste, skal hunde der anvendes i avlen, have været på en FCI/DKK anerkendt udstilling og være præmieret med minimum en "very good". Herved sikres det, at kun racetypiske hunde anvendes i avlen.
 
Etik, WCK: Det kræves at opdrætteren følger de etiske anbefalinger som er gældende for Welsh Corgi Klubben, et etisk kodeks som blev vedtaget på et fælles opdrættermøde den 29. februar 2012.
Kennel Vistruphus v/Henriette Vistrup | Holmevej 1, DK-4390 Vipperød  | Tlf.: +45 2620 0820 | vistruphus@gmail.com