Nye indlæg

Mentalbeskrivelse

10-04-2017 14:41
 
Kennel Vistruphus
Hvad bliver testet
Helt grundlæggende testes der for mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race. Derfor vil raceidealet (ønskeprofilen) være forskellig fra race til race.
 
Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager små 50 minutter. Ved afslutning vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på eventuelle spørgsmål.
 
 
Hvilke hunde kan deltage
 • I DKK kan hunde blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr. gamle.
 • Alle testresultater registreres og vises i Hundeweb.
 • Kun resultater fra hunde i alderen 10 til 24 mdr. indgår i beregninger af statistikker for racen.
 • En hund kan beskrives mere end én gang - Det er 1. test, der registreres og indgår i statistikken.
Alle hunde kan blive mentalbeskrevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen – ønskeprofilen for hver enkelt race er blevet udarbejdet i samarbejde med den enkelte specialklub.Kennel Vistruphus
 
DKKs mentalbeskrivelse blev officielt indført i foråret 1999, men er for de fleste racer en frivillig beskrivelse.
 
Etologiske grundprincipper
Etologien beskæftiger sig med alle de bevægelser en hund har, påvirkninger fra omverdenen og de fysiologiske processer i hunden. Når man beskæftiger sig med hundens adfærd, er det først og fremmest ved at iagttage de handlinger, hunden foretager sig.
 
Medfødt adfærd
 • Jagt – forsvar – flok – undersøgelse.
 • Medfødt adfærd er instinktive handlinger.
 • Instinktiv handling - udløser en bestemt adfærd, når hunden påvirkes af den rette motivation.
Individuel adfærdKennel Vistruphus
Den vigtigste årsag til at hunde opfører sig forskelligt selv om alle instinktive handlinger udføres ens inden for arten er de således tærskelværdier.
 • Tærskelværdier er et kontrolsystem, som bremser handlinger og handlingsserier.
 • Hver enkelt handling eller instinktbevæg-else har sin egen tærskelværdi.
 • Tærskelværdierne er forskellige og kan ikke ændres gennem træning, men alene via langsigtet avl.
Eksempel på tærskelværdi
Nysgerrighed er en værdi videregivet gennem forældredyr. Hunde kan trænes til at følge hundefører uanset opgave, men at hunden selvstændigt tager kontakt til en ”overraskelse”, kræver nysgerrighed hos hunden, uden denne egenskab kommer hjælpen fra hundefører.
 
Tilpasningsevne Kennel Vistruphus
En individuel evne til at udnytte sine medfødte anlæg i ændrede opgivelser samt tilpasse sig f.eks. social adfærd. Et individ skal have mulighed for at gøre erfaringer gennem prægning og oplevelser. Nogle tilegner sig nemt og vil have vanskeligere ved at lære.
 
Formål
Formålet med afholdelse af DKKs mentalbeskrivelse er at fremme interessen og forståelsen for hundenes mentalitet, herunder at give:
 • Specialklubberne et redskab til udarb. af raceprofil
 • Opdrætterne et avlsredskab
 • Hundeejerne kendskab til hundens mentale egenskaber
Der arbejdes for en øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Hundens medfødte adfærd er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det.

Den medfødte adfærd kan i nogen grad præges via miljøtræning under hundens opvækst, derfor ønskes hunden beskrevet når den er mellem 10-24 måneder. Dog vil det altid være muligt at teste om hunden er lyd følsom, god i sin afreaktion ift. pludselig overraskelser, besidder stor nysgerrighed, eller har jagtinstinkt.

Mentalbeskrivelsen er et vigtigt redskab for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr, men lige så vigtig for hundeføreren der gerne vil vide mere om hundens egenskaber til selvstændigt, at løse opgaver.
 
Kan hunden tage skadekennel Vistruphus
Mentalbeskrivelsen er bygget op på en sådan måde, at stresspåvirkningen af hunden er stadig stigende under testen. Det er tilsigtet, men rummer en risiko for, at enkelte hunde på dagen ikke kan klare belastningen. Disse hunde vil IKKE blive tvunget til at gennemføre beskrivelsen. Bemærker testlederen, at hunden har problemer, afbryder testlederen momentet midlertidigt og konfererer med de andre i teamet, inden beskrivelsen afbrydes!
 
Generelt
For alle hunde gælder det, at de kan blive til hvad som helst!
Mentalbeskrivelsen er et værktøj, som viser hundens potentiale på dagen. Det er op til hundeejer, at sørge for at den får de stærke sider til at være styrbare eller få de svage sider styrket, så hunden bliver komplet.
 
Ved beskrivelsen kan man konkludere visse ting ud fra resultaterne. En frimodig, nysgerrig og velfungerende hund, vil selvstændigt undersøge det den møder på sin vej. Endvidere vil en meget nysgerrig hund, hurtigere komme frem til en pludselig overraskelse. Når vores hunde bliver forskrækket, hvilket er en helt normal reaktion, er det vigtig, at de i deres afreaktion kan afstresse og glemme hændelsen igen.
 
En mentalbeskrivelse kan give et billede af, hvornår du som hundefører skal lade hunden arbejde selvstændigt og hvornår den har brug for hjælp og støtte. Ved at aflæse sin hund, være tålmodig og udvise interesse, kan man igennem opbygget tillid lokke lidt nysgerrighed i hunden.
 
Du kan se en mentalbeskrivelse her; https://www.youtube.com/watch?v=4eb-WLyHx5I
 
 
Kennel Vistruphus
 
 

Kategori: Adfærd

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

:

CAPTCHA Image

 
Kennel Vistruphus v/Henriette Vistrup | Holmevej 1, DK-4390 Vipperød  | Tlf.: +45 2620 0820 | vistruphus@gmail.com